Privacyverklaring Belgian Ragdoll Club

Welkom bij de Belgian Ragdoll Club. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verzamelen via onze website.

1. Verantwoordelijke

De Belgian Ragdoll Club is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens op onze website.

2. Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van u:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Cattery naam
 • Website
 • Kattenvereninging
 • HK-nummer (enkel voor België)
 • Instagram-profiel
 • Facebook-profiel
 • Foto’s voor gebruik website en wedstrijden

3. Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Het onderhouden van contact met onze leden en geïnteresseerden.
– Het organiseren van evenementen en activiteiten.
– Het verstrekken van informatie over onze club en activiteiten.
– Het promoten van onze club via sociale media.

4. Rechtsgrond voor de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:
– Toestemming: Door uw gegevens aan ons te verstrekken, geeft u toestemming voor de verwerking ervan voor de bovengenoemde doeleinden.
– Gerechtvaardigd belang: Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw gegevens voor het bevorderen van onze clubactiviteiten en het onderhouden van contact met onze leden.

5. Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Uw gegevens worden verwijderd wanneer u aangeeft dat u niet langer wenst dat wij deze bewaren, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens langer te bewaren.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of wettelijk verplicht is.

7. Uw rechten

U heeft het recht om:
– Inzage te krijgen in uw persoonsgegevens.
– Uw persoonsgegevens te laten corrigeren of verwijderen.
– Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
– Uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens op onze website.

8. Beveiliging van uw gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

9. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wij raden u aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

10. Contactgegevens

Voor vragen over deze privacyverklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens op onze website of door een mail te sturen naar belgianragdollclub(@)hotmail.nl

Dank u voor uw vertrouwen in de Belgian Ragdoll Club. Wij doen ons uiterste best om uw privacy te waarborgen.